לימודי התואר השלישי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר מטפלת בכל המסלולים לתואר השלישי בפקולטה לאמנויות.

 

מסלולי הלימודים לתואר שלישי

 

בפקולטה לאמנויות ניתן ללמוד לקראת תואר שלישי באחד משני מסלולים:

 

מסלול רגיל לתואר שלישי

מסלול ישיר לתואר שלישי

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block