לו"ז לרישום בשיטת המכרז-בידינג

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לו"ז לרישום בשיטת המכרז-בידינג
 • תשע"ז

  רישום לקורסים

   

  לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות - המערכת תוזן לתלמידים במהלך ספטמבר והודעה תשלח לתלמידים. 

  מקצה ראשון: מ-5.9.16 בשעה  11:00 ועד 8.9.16 בשעה 10:00.

  מקצה שני: מ-21.9.16 בשעה 11:00 ועד 25.9.16 בשעה 10:00.

  מקצה שלישי: מ-3.11.16 בשעה 11:00 ועד 6.11.16 בשעה 10:00

  לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד לשעתיים לפני מועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.
  ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).

   


  שינויים:

   

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-8.11.16  ועד 10.11.16 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר א' בין התאריכים  30.10.16 - 10.11.16 באמצעות המידע האישי.

   

   

  רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:

   

  הרישום יתקיים ביום ה'  27.10.16 בין השעות 09:00 - 12:30 במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.

  התלמידים מתבקשים להצטייד מראש בטופס רישום מתאים  שפרטיו ימולאו  במזכירות החוג/הפקולטה שלהם.

   

   

  להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי(

   

  תלמידי הפקולטה לאמנויות – 19-22.3.17  במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.
  תלמידים מפקולטות אחרות – 23.3.17  בין השעות 9:30 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202.
  תלמידים חדשים - 9-8.3.17 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

   

  ביטולים, במידע אישי, ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר, דהיינו בין התאריכים  13.3.17 - 26.3.17.

   

  מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.

  כמו כן תנתן תמיכה בטלפון 03-6407021.
 • תשע"ו

  רישום לקורסים

   

  לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות. 

  מקצה ראשון: מ-6.9.15 בשעה  11:00 ועד 9.9.15 בשעה 10:00.

  מקצה שני: מ-16.9.15 בשעה 11:00 ועד 20.9.15 בשעה 10:00.

  מקצה שלישי: מ-22.10.15 בשעה 11:00 ועד 25.10.15 בשעה 10:00

  לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד לשעתיים לפני מועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.
  ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).

   


  שינויים:

   

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-26.10.15  ועד 28.10.15 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר באמצעות המידע האישי.

   

   

  רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:

   

  הרישום יתקיים ביום ה'  15.10.15 בין השעות 09:00 - 12:30 במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.

  התלמידים מתבקשים להצטייד מראש בטופס רישום מתאים  שפרטיו ימולאו  במזכירות החוג/הפקולטה שלהם.

   

   

  להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי(

   

  תלמידי הפקולטה לאמנויות – 6-9.3.16  במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.
  תלמידים מפקולטות אחרות – 10.3.16  בין השעות 9:00 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202.
  תלמידים חדשים - 21-23.2.16 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

   

  ביטולים, במידע אישי, ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר, דהיינו בין התאריכים  25.2.16 - 10.3.16.

   

  מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.

  כמו כן תנתן תמיכה בטלפון 03-6407021.
 • תשע"ה

  רישום לקורסים

   

  לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות. 

  מקצה ראשון: מ-11.9.14 בשעה  11:00 ועד 15.9.14 בשעה 10:00.

  מקצה שני: מ-19.10.14 בשעה 11:00 ועד 21.10.14 בשעה 10:00.  לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד לשעתיים לפני מועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.
  ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).

   


  שינויים:

   

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-2.11.14  ועד 5.11.14 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר באמצעות המידע האישי.

   

   

  רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:

   

  הרישום יתקיים ביום ה'  23.10.14 בין השעות 09:00 - 12:30 במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.

  התלמידים מתבקשים להצטייד מראש בטופס רישום מתאים  שפרטיו ימולאו  במזכירות החוג/הפקולטה שלהם.

   

   

  להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי(

   

  תלמידי הפקולטה לאמנויות – 15-18.3.2015  במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.
  תלמידים מפקולטות אחרות – 19.3.15  בין השעות 9:00 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202.
  תלמידים חדשים - 1-3.3.2015 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  ביטולים ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר, דהיינו בין התאריכים  8.3.15 - 20.3.15.

   

  מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.

  כמו כן תנתן תמיכה בטלפון 03-6407021.
 • תשע"ד

  רישום לקורסים

   

  לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות ותלמידי ביה"ס למוזיקה, יתקיים הרישום לקורסים בשיטת המכרז (בידינג). תלמידי ביה"ס למוזיקה יירשמו בשיטת המכרז לקורסי העשרה בלבד.

  מקצה ראשון: מ-29.8.13 בשעה  11:00 ועד 2.9.13 בשעה 9:30.

  מקצה שני: מ-3.10.13 בשעה 11:30 ועד 7.10.13 בשעה 9:30.

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-20.10.13  ועד 23.10.13 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה

  לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד למועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.
  ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).

   


  שינויים:

   

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-20.10.13  ועד 23.10.13 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר.

   

   

  רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:

   

  הרישום יתקיים ביום א'  13.10.13 בין השעות 9:00-12:30במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.

  התלמידים מתבקשים להצטייד מראש בטופס רישום מתאים  שפרטיו ימולאו  במזכירות החוג/הפקולטה שלהם.

   

   

  להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי(

   

  תלמידי הפקולטה לאמנויות – 26-23.2.14  (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה)
  תלמידים מפקולטות אחרות – 27.2.14 ( בין השעות 8:30 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202)
  תלמידים חדשים - 13-9.2.14 (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה)

  ביטולים ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר, דהיינו בין התאריכים  16.2.2014 – 02.3.2014

   

  מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.

   
 • תשע"ג

  רישום לקורסים

   

  לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות ותלמידי ביה"ס למוזיקה, יתקיים הרישום לקורסים בשיטת המכרז (בידינג). תלמידי ביה"ס למוזיקה יירשמו בשיטת המכרז לקורסי העשרה בלבד.

   

  מקצה ראשון: מ-6.9.12 בשעה  15:00 ועד 11.9.12 בשעה 10:30.

  מקצה שני: מ-11.10.12 בשעה 14:00 ועד 16.10.12 בשעה 10:30.

   

  לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד למועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.

  ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).

   

  שינויים:

  שינויים ניתן יהיה לבצע מ-28.10.12  ועד 31.10.12 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

  לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר.

   

  רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:

  הרישום יתקיים ביום ה' 1.11.12 בין השעות 9:00-12:30במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.

   

  להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי)

  תלמידי הפקולטה לאמנויות – 3 – 6 במרץ (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה(

  תלמידים מפקולטות אחרות – 7 במרץ ( בין השעות 8:30 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202)

  תלמידים חדשים - 17 – 21 בפברואר (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה(

   

  מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block