סגל אקדמי בכיר - כללי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6405288
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מורה מן החוץ
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש חוג
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6407230
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6407230
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אמריטוס
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
פקס:
09-9555639
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: מוזיקולוגיה
טלפון:
03-6408415
פקס:
03-6409174
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: אמנות התאטרון
ד"ר ניב אלון
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: תולדות האמנות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: ספרות
טלפון:
03-5242663
03-6408711
פקס:
03-5242663
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
מקצוע: מוזיקה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: מוזיקה
אהרון אקסלרוד
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: מוזיקה
טלפון:
03-6408418
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6776832
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: מוזיקה
טלפון:
052-8379579
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אמריטוס
מקצוע: מוזיקה
מרים בוסקוביץ
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אמריטוס
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
פקס:
09-9573427
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אמריטוס
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-5243095
03-6408403
פקס:
03-5243095
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מורה מן החוץ
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-5243095
03-6408403
פקס:
03-5243095
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
מקצוע: אדריכלות
טלפון:
03-6405556
פקס:
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ועדת מינויים יחידתית
מקצוע: אמנות התאטרון
טלפון:
03-6408612
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: קולנוע וטלויזיה
טלפון:
03-6406848
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: בדימוס
טלפון:
03-5719072
פקס:
03-5716891
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מקצוע: אדריכלות
טלפון:
03-6405556
פקס:
03-6407780

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block