סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - כללי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

טל אבידן
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: בדימוס
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6405998
פקס:
03-6405997
יובל אדמוני
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6408415
פקס:
03-6408413
תמי [טמי קנאזאווה] אדמוני
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6408415
שונית אהרוני
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: התכנית הרב-תחומית באמנויות
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6409513
יונתן אונגר
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עוזר הוראה
יבגני אוסלון
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6409004
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: מורה מן החוץ
פקס:
03-6312503
אורית אזולאי
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עמית הוראה
פקס:
03-6290613
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
פקס:
03-6290613
טל אייזנברג
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6405400
עידו איתן
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עוזר הוראה
אביב אלדמע
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עמית הוראה
רוני אלרואי
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: מורה מן החוץ
מתן אמסולום
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: עמית הוראה
גליה אנגל
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עוזר הוראה
נאוה אסטרכן
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עובד מחקר
עדית [עדית צבי] אפלבוים
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6856684
פקס:
03-6854924
ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
054-5340430
03-6406853
פקס:
03-6729503
אורי ארבל
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
יואב ארבל
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
02-5662062
ניר [ טרומבוניר] ארז
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: מורה מן החוץ

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block