סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - כללי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

טל אבידן
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: בדימוס
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6429877
03-6408403
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6405998
פקס:
03-6405997
יובל אדמוני
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6408415
פקס:
03-6408413
תמי[טמי קנאזאווה] אדמוני
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6408415
שונית אהרוני
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: התכנית הרב-תחומית באמנוי
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6409513
יונתן אונגר
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-6409004
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
טלפון:
03-6409004
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: מורה מן החוץ
פקס:
03-6312503
אורית אזולאי
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
פקס:
03-6290613
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
פקס:
03-6290613
טל אייזנברג
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6405400
עידו איתן
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עוזר הוראה
אביב אלדמע
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
עובד עדי אלחליבי
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
03-5242663
03-6408711
פקס:
03-5242663
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: מנהלת ודיקנאט אמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
טלפון:
03-5242663
03-6408711
פקס:
03-5242663
רוני אלרואי
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: מורה מן החוץ
מתן אמסולום
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לאמנות התיאטרון
תפקיד: עמית הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לאדריכלות
תפקיד: עמית הוראה
גליה אנגל
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עוזר הוראה
נאוה אסטרכן
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עובד מחקר
עדית[עדית צבי] אפלבוים
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
03-6856684
פקס:
03-6854924
ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: עמית הוראה
טלפון:
054-5340430
03-6406853
פקס:
03-6729503
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
תפקיד: עמית הוראה
יואב ארבל
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: ביה"ס לקולנוע וטלויזיה
תפקיד: עוזר הוראה
יחידה: פקולטה לאמנויות
יחידת משנה: חוג לתולדות האמנות
תפקיד: מורה מן החוץ
טלפון:
02-5662062

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block