שעות קבלה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
בניין מכסיקו
אוניברסיטת תל אביב
תל אביב, ישראל 6997081

 

לשכת דקאן
מזכירת דקאן - גלי מערבי לוי

שעות קבלה: בתאום עם המזכירה
חדר 204
טל'03-6408412

 

 

מזכירות הפקולטה
רכזת כח-אדם ומנהל: אילנה גרינברג
מזכירת משנה מנהלי לדקאן - אילנית צחור
שעות קבלה: בתאום עם המזכירה 
חדר 203


 

מזכירות סטודנטים כללית
מזכירות תלמידים - ענת גינזבורג
מזכירת בחינות וידיעון - אורית צילר
בחינות / משגיחות - אסתר שוורץ
חדר 202

שעות קבלה:
ימים א',ב', ג', ה': 15:00-10:00
יום ד': 15:00-12:00
טל'03-6409006

 

משרד אב הבית
מנהל גוש - צבי סיגל
אב בית - מוני אשכנזי
אב בית - סרג' גדעון בלחסן

אב בית - רוני בסון
 


טל': 03-6408406
נייד: 052-8749504
​חדר 109

 

מחלקת מחשוב
טל: 03-6407021
חדר 118

 

מנהלת הפקולטה
דקאן הפקולטה
פרופ' ערן נוימן

ראש מנהל הפקולטה
אתי לנמן

ע' ראש מנהל הפקולטה לעינייני כ"א
ליבי בר

ע' ראש מנהל הפקולטה
לענייני תלמידים

גלית נבה שינדלר

 
 

שעות קבלה מזכירויות תלמידים

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block