Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חדשות

NEWS

מה מעניין אותך?

כל הנושאים
אדריכלות
אמנויות
אמנות התיאטרון
אסף סדרת ספרים
חיי הקמפוס
מוזיקה
קולנוע וטלוויזיה
תולדות האמנות

מחקר

27.01.2015
אופקים חדשים

 

 

  • תולדות האמנות
  • תולדות האמנות

תוכן עניינים 

 

קבוצת "אופקים חדשים" נוסדה עם קום המדינה על ידי 15 מטובי האמנים בישראל ובראשם יוסף זריצקי ומרסל ינקו, שדגלן במגמת ההפשטה אשר איפיינה בשנות ה-50 של המאה קודמת את האוואנגרד האמנותי באירופה ובעיקר בצרפת.
לפניכם מהדורה חדשה, מורחבת ומעודכנת של הספר שראה אור בשנת1980.  

הספר מתבסס על מחקר אמפירי מדוקדק של שדה האמנות בעשור האחרון לקיומה של מינה ישראל, ומשקף תמונת מצב אובייקטיבית ככל האפשר של הכוחות השונים הפועלים בה באותה העת. הספר כולל את הטקסט האינטגרלי של הספר המקורי, נתונים ביוגרפיים מעודכנים של כל האמנים וקטעי ביקרות נבחרים בני הזמן. כמו כן, הוא כולל דיון מורחב בפרשנויות מאוחרות של הדיכוטומיה בין לוקאליות (מקומיות, מקוריות) ואוניברסאליות, שיש לה השלכות חשובות ביחס להגדת הזהות העצמית של האמן והאמנות הישראלים. לאור ההחלטה להתמקד בשנות הפעילות של "אופקים חדשים" כקבוצה, כל התמונות שמופיעות בספא נוצרו סביב השנים 1965-1948, וזאת למרות העובדה שחברי הקבוצה המשיכו להתפתח וליצור, כל אחד בדרכו, שנים רבות לאחר מכן. הספר מוגש עתה בעיצוב גרפי חדש ומרהיב וכולל גרסה באנגלית.

פרופ' גילה בלס לימדה אמנות מודרנית וישראלית בחוג לתולדות האומנות בפקולטה לאמנויות של אוניברסיטת תל אביב, ומוסיפה לנהל מטעם החוג את ,בית ציפר לתיעוד וחקר האמנות בישראל". היא פירסמה מאמרים וספרים רבים על אומנות ישראלית וצרפתית.
בין ספריה: " אופקים חדשים (1980) הוצאת רשפים; הצבע בציור המודרני- תאוריה ופרקטיקה (1996) הוצאת רשפים; (1997) מהדורה צרפתית, הוצאת אדם בירו, פריז; (2009) מהדורה שניה, הוצאת מודן; פול סזאן מתרחצים ומתרחצות- תמה וקומפוזיציה (2002 צרפתית) הוצאת אדם בירו, פריז; וסילי קנדינסקי- שפת הציור (2002) הוצאת דיונון, תל אביב.  

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block