ראשי חוגים ויחידות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ד"ר שרון אהרונסון להבי
ד"ר שרון אהרונסון להבי
ראש החוג לאמנות התאטרון
מכסיקו 103

 
 פרופ' תומר לב
פרופ' תומר לב
ראש ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
ביה"ס למוזיקה 38

 
פרופ' רז יוסף

 

ראש ביה"ס לקולנוע  וטלוויזיה
מכסיקו 116

 
ד"ר יוסף הנדלר
ראש החוג לתולדות האמנות
מכסיקו 113

 
פרופ' אסף פינקוס
פרופ' אסף פינקוס
ראש התכנית הרב תחומית באמנויות

מכסיקו 107
 ד"ר תמר מאיר
ד"ר תמר מאיר
ראש
תכנית לימודים במוזיאולוגיה
(לימודי תעודה)
הגלריה

 
 
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל
ד"ר רועי קוזלובסקי
ראש ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי
דה בוטון

 
דפנה בן שאול
ד"ר דפנה בן שאול
ראש התכנית הבינתחומית באמנויות
מכסיקו 204

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block