הבעה ויצירה באמנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" M.A.
 

מסלול הבעה ויצירה באמנויות
מטרת התכנית
 
מסלול  הבעה ויצירה באמנויות הוא מסלול ייחודי לתואר שני במסגרת התכנית הבינתחומית באמנויות.
 
המסלול  מיועד לסטודנטים/יות אשר מעוניינים בקשר שבין האמנויות השונות לבין חווית העצמי, כמו גם בתהליכי יצירה אינדיבידואליים וקבוצתיים, ובסוגיות אסתטיות, פילוסופיות, חברתיות ופוליטיות הנוגעות באמנויות כצומת להתבוננות תוך אישית ובינאישית וכמרחבי פרשנות להלכי הנפש האנושית. 
 
המסלול יתבסס על מתודולוגיות מחקר הבוחנות את היוצר והחוויה האמנותית, ויעסוק בדמות  "האני היוצר" באמנויות השונות, בהשתקפות היוצר או היוצרת ביצירה ובאופן בו היוצרים- ויצירתם- נוגעים בקהל ובקהילה. בהתאם, הלימודים יעודדו התנסות חוויתית, רגשית ואינטלקטואלית ויכללו שיעורים מגוונים ובכלל זה סמינרים יישומיים בהם יתנסו הסטודנטים בעבודה אישית.  
 
הלימודים ירוכזו ביום אחד בשבוע, במשך ארבעה סמסטרים, ביום רביעי. ניתן לסיים את התכנית במבחן גמר. 
 
קהל היעד
המסלול מיועד לסטודנטים/יות אשר מעוניינים בהרחבת דעת והתנסות בקשר שבין האמנויות השונות לבין חווית העצמי, תהליכי יצירה ואופני התקבלותה.
 
 
 התואר שיוענק
מוסמך (MA) בתכנית הבינתחומית באמנויות במסלול הבעה ויצירה באמנויות

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block