סגל מנהלי הפקולטה לאמנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: דקאן
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ועדת מינויים יחידתית
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת דקאן
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 214
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש מנהל הפקולטה לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 202
03-6408673
03-6407474
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגן ראש מינהל לתקציב וכוח אדם
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 217
03-6407010
03-6407474
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת מינהל וכ"א
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 214
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכזת כוח אדם ומינהל
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 203
03-6408674
03-6407474
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגן ראש מינהל לתלמידים והוראה הפקו' לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 202
03-6405192
03-6406499
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכזת תלמידי מחקר ומלגות
מיקום / זמני קבלה: גלריה לאומנויות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים בכירה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 205
03-6409006
03-6406499
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת בחינות וידיעון
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 202
03-6423380
03-6409005
03-6408371
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכיר מורים וועדת מינויים
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 203
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש צוות מחשוב
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 118
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: טכנאי מחשוב
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 118
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז/ת מולטימדיה ואתר הפקולטה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 118
0721 (פנימי)
03-6407021
יחידה: הפקולטה לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 118
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל גוש
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגן מנהל גוש
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד תחזוקה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז השתלמויות ופרויקטים
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
03-6405400
03-6406371
יחידה: הפקולטה לאמנויות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש בית הספר
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז מינהלי בית הספר לאדריכלות
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר 212
03-6405553
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תואר שני
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר 212
03-6405455
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת מנהלת בית הספר לאדריכלות
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר 212
03-6405556
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל ספריית אדריכלות
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר ספריה
03-6405096
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ספרן
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון
03-6405535
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ספרן
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מתאם מערכות מחשוב
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר 213
03-6405525
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל בית
מיקום / זמני קבלה: דה-בוטון, חדר 204א
03-6405545
03-6407780
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אחראי סדנת אדריכלות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד תחזוקה
מיקום / זמני קבלה: אדריכל /או"ש
פרופ' תומר לב
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 039
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז ניהולי אקדמיה למוזיקה
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה
03-6408415
03-6409174
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת ראש בית הספר למוזיקה
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 39
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 37
03-6408415
03-6407358
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל הספרייה למוסיקה
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 05
03-6406973
03-6406973
יחידה: הפקולטה לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 2
03-6407463
03-6405463
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת מינהל
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 37
4821 (פנימי)
יחידה: הפקולטה לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 5
03-6406757
03-6409174
יחידה: הפקולטה לאמנויות
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 05
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל בית
מיקום / זמני קבלה: בוכמן-מהטה, חדר 3
054-8005637
03-6408548
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד תחזוקה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד תחזוקה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 103
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש חוג
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 103
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עוזר מנהלי-חוג לתיאטרון
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 104
03-6408452
03-6406964
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 105
03-6409506
03-6406964
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז הפקות
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 9
03-6424054
03-6408299
03-6407479
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: טכנאי הפקות תיאטרון
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 09
03-6424054
03-6407479
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מפיקה ראשית של תאטרון האוניברסיטה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 108
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל הארכיון לתיאטרון
מיקום / זמני קבלה: סוראסקי ספרי
03-6408304
03-6408403
03-6409970
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עוזר מנהלי-חוג לתולדות האמנות
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 112
03-6408482
03-6407781
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 112
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מרכז הארכיון לאמנות ישראלית
מיקום / זמני קבלה: ספרית וינר
03-6406734
03-6406723
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד מחקר
מיקום / זמני קבלה: ספרית וינר
03-6406734
03-6406723
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: גלריה לאומנויות
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עוזר אוצר
מיקום / זמני קבלה: גלריה לאומנויות
03-6408860
03-6406481
03-6409020
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת הגלריה האוניברסיטאית
מיקום / זמני קבלה: גלריה לאומנויות
03-6408860
03-6409020
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עובד תחזוקה
מיקום / זמני קבלה: גלריה לאומנויות, חדר 01
050-4902929
03-6406480
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש בית הספר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: עוזר מנהלי-חוג לקולנוע ולטלוויזיה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 116
03-6406846
03-6406096
פרופ' דב רובנשטין
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
03-6406097
03-6406096
ד"ר בועז חגין
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
יוסף פיצ'חדזה
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 20
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: אחראי מחשוב עריכה ומדיה דיגיטלית
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 123
סרגיי [ישראל פרידמן] פרידמן
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: טכנאי טלויזיה וציוד
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 011
03-6406875
03-6409935
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים בכירה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 116
03-6408403
03-6406096
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידי תואר שני
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 116
03-6405288
03-6406096
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת תלמידים
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מנהל סינימטק ואחראי ארכיון הסרטים
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 116
03-6409483
03-6406096
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: רכז הפקות בקולנוע
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 18
03-6409008
03-6409935
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מחסנאי לציוד הסרטה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 06 מח
03-6408527
03-6408527
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מחסנאי לציוד הסרטה
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 06
ד"ר דפנה בן-שאול
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: סגל אקדמי בכיר
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 201
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: ראש תכנית
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 201
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת התכנית הבין תחומית
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 107
03-6407230
03-6408349
יחידה: הפקולטה לאמנויות
תפקיד: מזכירת התכנית הרב תחומית
מיקום / זמני קבלה: מכסיקו, חדר 108
03-6409004
03-6408349

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block